Protokoll fra epoststyremøte juni 2017

  

Protokoll fra epoststyremøte juni 2017

«Deltok» fra styret:

  • Jan Kleppe, styreleder
  • Karin Finnerud
  • Bjørn Hagen/Inger Lysa
  • Hilde Molberg/Ingunn Nestestog
  • Jorid Heie Sætre
  • Tore Marthinsen
  • Jan Sæthre

Sak 30/17     Vedtakssak – Søknad fra Green Clean AS

Styret behandlet søknad fra Green Clean AS på møte 24. mai i år, og hadde spørsmål til saken. Tilleggsinformasjon fra Green Clean AS er oversendt og vurdert av Styret.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Søknaden fra Green Clean AS imøtekommes ikke.