Innkalling til telefonstyremøte 8. mars 2018

  

Innkalling til telefonsstyremøte i Vekst i Grenland IKS 8. mars 2018 klokka 0815

Innkalt:

  • Jan Kleppe, styreleder
  • Karin Finnerud, styrets nestleder
  • Inger Lysa
  • Hilde Molberg
  • Morten Næss
  • Tore Marthinsen
  • Jan Sæthre

Fra ViG møter:

  • Hanne Gro Haugland

Forslag til dagsorden:

Sak 13/18       Powered by Telemark – overføring av prosjektet

Sak 14/18       Utvikling av Proventia til et innovasjonsselskap