Innkalling til styremøte 5. november 2019

  

Innkalt:

  • Thor Oscar Bolstad, fungerende leder
  • Yvonne Aasbø
  • Heidi Herum
  • Jon Guste Pedersen
  • Tone Allum
  • Bernt Dahle (Vara)

Fra ViG møter:

  • Hanne Gro Haugland
  • Andre, i lys av sakskartet

 

Forslag til dagsorden

 

Sak 42/19      Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 17. september 2019

Sak 43/19      Vedtakssak: Handlingsplanen for 2020

Sak 44/19      Vedtakssak: Overføring av lån fra UV til UVE

Sak 45/19      Orienteringssak: Scoreboard

Sak 46/19      Orienteringssak: Kompetansesenter miljø og helse

Sak 47/19      Orienteringssak: Statlige arbeidsplasser, dagligvaretilsynet

Sak 48/19      Orienteringssak: Offentlige strategier for verdiskaping i kreative næringer

Sak 49/19      Orienteringssak: Arrangementer og møteplasser i 2019

Sak 50/19      Orientering: Driftsrapportering

Sak 51/19      Eventuelt