Innkalling til styremøte 9. september 2015

 

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 9. september 2015 klokka 0830-1130 på Klosterøya.

Innkalt:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Inger Lysa
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Fra ViG møter:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Andre fra ViG, etter behov

 

Forslag til dagsorden

 

Sak 30/15            Protokoll fra styremøtet 17. juni 2015

Sak 31/15            Status i selskapet per ultimo august

Sak 32/15            Styreseminar 19. august 2015

Sak 33/15            Representantskapsmøte november 2015. Mål og rammer for virksomheten, samt grovbudsjett

Sak 34/15            Bedrifter med vekstplaner

Sak 35/15            Frier Vest

Sak 36/15            Proventia

Sak 37/15            Styreevaluering

Sak 38/15            Eventuelt