Innkalling til styremøte 7. september 2016

  

Innkalling til styremøte 7. september 2016 kl. 0830 Kommunehuset i Siljan

Forslag til dagsorden

Sak 30/16       Protokoll fra styremøtet 1. juni 2016

Sak 31/16       Statusrapportering generelt

Sak 32/16       Statusrapportering på temaet «indremedisin»

Sak 33/16       Statusrapportering SNP

Sak 34/16       ViGs overordnede mål og rammer, samt grovbudsjett

Sak 35/16       Eventuelt