Innkalling til styremøte 6. september 2017

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 6. september klokka 0830-1200 på Klosterøya.

Forslag til dagsorden

Sak 31/17       Protokoll fra styremøte 24. mai og epoststyremøte i juni 2017

Sak 32/17       Vedtakssak: ViGs overordnede mål og rammer for 2018, samt grovbudsjett

Sak 33/17       Vedtakssak: Utredningen om organiseringen av ViG

Sak 34/17       Orienteringssak: Risikoavlastning og arbeidsplassutvikling

Sak 35/17       Orienteringssak: Prosjektrapport statlig arbeidsplasser

Sak 36/17       Orienteringssak: Rapportering drift

Sak 37/17       Eventuelt