Innkalling til styremøte 6. februar 2018

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 6. februar klokka 1230-1600 på Klosterøya.

Innkalt:

Jan Kleppe, styreleder

Karin Finnerud, styrets nestleder

Inger Lysa

Hilde Molberg

Morten Næss

Tore Marthinsen

Jan Sæthre/Steffen Stordalen

Fra ViG møter:

Hanne Gro Haugland

Andre, etter behov

Møtet begynner med en presentasjon av prosjektleder Geir Berge Nordtveit om OL til Telemark.

 

Forslag til dagsorden

Sak 2/18         Protokoll fra styremøter

Sak 3/18         Vedtakssak: Årsrapport og -regnskap 2017

Sak 4/18         Orienteringssak: Evaluering av HP 2017, herunder marked og bedriftsbesøk

Sak 5/18         Vedtakssak: Forslag til HP 2018

Sak 6/18         Vedtakssak: ViG IKS. Organisering

Sak 7/18         Orienteringssak: Sjelden jordarter. Forstudierapport

Sak 8/18         Vedtakssak: Waterment AS. Søknad om utviklingslån

Sak 9/18         Vedtakssak: Unmo AS. Søknad om lån

Sak 10/18       Orienteringssak: Status drift

Sak 11/18       Orienteringssak: Regionalt partnerskap

Sak 12/18       Eventuelt, herunder nytt fra kommunene