Innkalling til styremøte 6. april 2016

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 6. april 2016 kl. 0830-1200 på Klosterøya.

Innkalt:

  • Jan Kleppe, styreleder
  • Karin Finnerud, styrets nestleder
  • Inger Lysa
  • Hilde Molberg
  • Morten Næss
  • Tore Marthinsen
  • Jan Sæthre

Dagsorden

Sak 10/16           Protokoll fra styremøtet 15. februar 2015

Sak 11/16           Statusrapportering på temaet kommunene og omverden

Sak 12/16           Prioritering av tiltak og aktiviteter i HP 2016

Sak 13/16           Kommunikasjonsstrategi og markedsplan for 2016

Sak 14/16           Næringshager i grenlandskommunene

Sak 15/16           FunzioNano. Støtte

Sak 16/16           Partygrossisten. Søknad om utviklingslån

Sak 17/16           Prosjektet samspillsarena. Orienteringssak

Sak 18/16           SNP. Orienteringssak

Sak 19/16           Eventuelt