Innkalling til styremøte 4. september 2018

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 4. september 2018 klokka 9

 

Innkalt:

  • Terje Riis Johansen, styreleder
  • Yvonne Åsebø
  • Thor Oscar Bolstad
  • Heidi Herum
  • Tone Allum

Fra ViG møter:

  • Hanne Gro Haugland
  • Andre, etter behov

 

Forslag til dagsorden

Sak 35/18       Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 28. juni 2018

Sak 36/18       Vedtakssak: Søknad fra Nordic Blue Crude

Sak 37/18       Vedtakssak: Konstituering av nestleder og styreinstruks

Sak 38/18       Vedtakssak: ViGs handlingsplan 2018

Sak 39/18       Orienteringssak: Private arbeidsplasser

Sak 40/18       Orienteringssak: Spilleregler, statlige arbeidsplasser

Sak 41/19       Eventuelt