Innkalling til styremøte 30. november 2016

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 30. november 2016 klokka 0830-1200 på Klosterøya

Forslag til dagsorden

Sak 45/16       Protokoll fra styremøte 19. oktober 2016

Sak 46/16       Styreevaluering

Sak 47/16       Diskusjonssak – Proventia

Sak 48/16       Orienteringssak –  status SNP og tiltaksplanen

Sak 49/16       Orienteringssak – næringshageprosjektet i Grenland

Sak 50/16       Orienteringssak – Vekstkonferansen

Sak 51/16       Orienteringssak – utvikling av Arealguiden.no/Grenland

Sak 52/16       Statusrapportering – Etablererkontoret, økonomisk støtte, Proventia, formidling av kompetanse og Helseinnovasjon Telemark.

Sak 53/16       Eventuelt