Innkalling til styremøte 3. april 2019

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 3. april 2019 klokka 8-12 Klosterøya

Innkalt:

Terje Riis Johansen, styreleder

  • Thor Oscar Bolstad, konstituert nestleder
  • Yvonne Aasbø
  • Heidi Herum
  • Tone Allum

Fra ViG møter:

  • Hanne Gro Haugland
  • Andre, i lys av sakskartet

Daglig leder i Site Telemark Erik Olsson kommer for å orientere om arbeidet med hyperscale datasenter til Gromstul.

Forslag til dagsorden

Sak 13/19       Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 13. februar 2019

Sak 14/19       Orienteringssak: Scoreboard – KPIer og måleindikatorer

Sak 15/19       Orienteringssak: Nyskapingsarbeidet

Sak 16/19       Vedtakssak: ViG + Proventia

Sak 17/19       Orienteringssak: Kommunikasjonsstrategi ViG

Sak 18/19       Orienteringssak: Strategi Powered by Telemark

Sak 19/19       Orienteringssak: Drift

Sak 20/19       Eventuelt