Innkalling til styremøte 29. mars 2017

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 29. mars kl. 0830 til 1200 på Klosterøya.

Forslag til dagsorden

 

Sak 11/17       Protokoll fra styremøte 15. februar 2017

Sak 12/17       Vedtakssak – MagSil. Fullmakt til å benytte midler

Sak 13/17     Vedtakssak – ViGs internasjonale arbeid

Sak 14/17       Vedtakssak – Grenland på kartet. Prosjektsøknad

Sak 15/17       Orienteringssak – Fra ide til exit. Modell for startopparbeidet

Sak 16/17     Orienteringssak – Prosjektet strategi næringsarealer

Sak 17/17     Orienteringssak – Statusrapportering på innsatsområdene samlet og synlig

Sak 18/17       Eventuelt