Innkalling til styremøte 28. juni 2018

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 28. juni 2018 klokka 14

Innkalt:

  • Terje Riis Johansen, styreleder
  • Yvonne Åsebø
  • Thor Oscar Bolstad
  • Heidi Herum
  • Tone Allum

Fra ViG møter:

  • Hanne Gro Haugland
  • Andre, etter behov

Forslag til dagsorden

Sak 28/18       Vedtakssak: Protokoll fra styremøte 18. april 2018

Sak 29/18       Vedtakssak: Prosjekt Proventia + ViG

Sak 30/18       Vedtakssak: Søknad fra Sustaintech AS

Sak 31/18       Orienteringssak: Statusrapportering innsatsområde attraktiv

Sak 32/18       Orienteringssak: Status drift

Sak 33/18       Orienteringssak: Økonomirapportering

Sak 34/18       Eventuelt