Innkalling til styremøte 26. februar 2014

  

Innkalling til temastyremøte i Vekst i Grenland IKS

26. februar 2014 kl 1200-1800 (est.) på Kunnskapsverkstedet/Klosterøya.

Innkalt:

  • Jan Kleppe – styreleder
  • Karin Finnerud – styrets nestleder
  • Hanne Winberg
  • Hilde Molberg
  • Ole Magnus Stensrud
  • Inger Lysa
  • Tore Marthinsen

Fra administrasjonen møter:

  • Ståle Tveit
  • Jørn Roar Bamle

 

Forslag til dagsorden

Sak 9/14:             Protokoll fra konst. styremøtet 24. januar 2014

Sak 10/14:           Status i selskapet pr medio februar 2014

Sak 11/14:           Tema: Mandat for Vekst i Grenland IKS.

Sak 12/14:           Eventuelt