Innkalling til styremøte 25. november 2015

 

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 25. november 2015 klokka 0830-1200 på Klosterøya. Det serveres lett lunsj.

Innkalt:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Inger Lysa
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Fra ViG møter:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Andre fra ViG, etter behov

 

Forslag til dagsorden

Sak 39/15            Protokoll fra styremøtet 9. september 2015

Sak 40/15            Status i selskapet per medio november

Sak 41/15            Involvering fra ViG i kommunenes plan/-reguleringsarbeid

Sak 42/15            Forprosjekt kartverktøy/arealguide

Sak 43/15            Ny SNP

Sak 44/15             ViGs arbeid på samferdselsområdet; prosjekter/aktiviteter og arbeidsmetodikk

Sak 45/15             Betanien hospital. Søknad

Sak 46/15             Synsel.  Søknad

Sak 47/15             Racom as. Justering av vedtak om utviklingslån

Sak 48/15             Helseinnovasjon Telemark del 2. Status

Sak 49/15             Styremøter 2016

Sak 50/15             Eventuelt