Innkalling til styremøte 25. november 2014

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 25. november 2014 klokka 0830-11.30 på Klosterøya.

Det vil bli servert enkel lunsj.

Innkalt:

  •             Jan Kleppe – styreleder
  •             Karin Finnerud – styrets nestleder
  •             Hanne Winberg
  •             Hilde Molberg
  •             Ole Magnus Stensrud
  •             Inger Lysa
  •             Tore Marthinsen

 

Fra administrasjonen møter:

  •             Hanne Gro Haugland
  •             Jørn Roar Bamle

 

Forslag til dagsorden

Sak 48/14       Protokoll fra styremøtet 22. oktober 2014

Sak 49/14       Status i selskapet pr medio november

Sak 50/14       Handlingsplanen

Sak 51/14       Organisering – fordeling av ansvar og oppgaver

Sak 52/14       Pollenfond

Sak 53/14       Avfallsdeponi i Norcems gruver i Brevik

Sak 54/14       Eventuelt