Innkalling til styremøte 24. mai 2017

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 24. mai klokka 0830-1200 på Klosterøya.

Forslag til dagsorden

Sak 19/17       Protokoll fra styremøtet 29. mars 2017

Sak 20/17       Vedtakssak – Markering av ViGs 25-årsjubileum

Sak 21/17       Vedtakssak – Profilen på forvaltningen av Grenland næringsfond

Sak 22/17       Vedtakssak – Søknad fra Green Clean AS

Sak 23/17       Vedtakssak – Søknad fra Millba AS

Sak 24/17       Vedtakssak – Nasjonalt kompetansesenter for miljømedisin

Sak 25/17       Orienteringssak – Statusrapportering på innsatsområde attraktiv

Sak 26/17       Orienteringssak – Økonomirapportering

Sak 27/17       Orienteringssak – Rapportering drift

Sak 28/17       Vedtakssak – Sjeldne jordarter

Sak 29/17       Eventuelt