Innkalling til styremøte 24. januar 2014

  

Til ViG-styrets medlemmer

Vedlagt følger innkalling til styremøtet 24. januar 2014 med oppstart kl 0900. Vi foreslår en ramme frem til kl 1200.

Gjennom aksjeselskapet ViG sin historie har det vært litt ulik praksis på hvem som stiller fra administrasjonen i styremøtene. Ved konst. styremøte 24. januar stiller forslagsvis hele fagstaben inkl leder av Etablererkontoret for Grenland. Vi synes dette er viktig for at styret får anledning til å bli kjent med hvem som arbeider i selskapet. Under sak 3 vil også de tre øvrige medarbeiderne forslagsvis være til stede.

Det kan være hensiktsmessig at deler av styremøtet 24. januar avholdes uten administrasjonen til stede; vi legger til grunn at dette avklares under møtets gang.

Når det gjelder senere møter i ViG-styret regner vi med at styret vil meddele administrasjonen om hvordan deltakelsen fra administrasjonen på styremøtene skal organiseres. Slik vi ser det har man i utgangspunktet tre prinsipielle alternativer:

1: Daglig leder alene er til stede og vil presentere alle saker.

2: Daglig leder er til stede hele tiden, men der fagansvarlige deltar under enkeltsaker.

3: Hele fagstaben (pr i dag 4 personer) deltar under styremøtet, men fratrer når styret finner det hensiktsmessig.

Vel møtt til konstituerende styremøte 24. januar kl 0900.

Mvh Ståle

Innkalling til konstituerende styremøte i Vekst i Grenland IKS 24. januar 2014 kl 0900 til 1200 på Kunnskapsverkstedet/Klosterøya.

Det vil bli servert en enkel lunch kl 1100

Innkalt:

Jan Kleppe – styreleder
Karin Finnerud – styrets nestleder
Hanne Winberg
Hilde Molberg

Ole Magnus Stensrud

Inger Lysa

Tore Marthinsen

Fra administrasjonen møter:

Ståle Tveit – konst. daglig leder Vekst i Grenland IKS

Jørn Roar Bamle – utviklingssjef næring/regnskapsansvarlig Vekst i Grenland IKS

Stine Ellingsberg – markedssjef i Vekst i Grenland IKS

Petter Ellefsen – spesialrådgiver 60% i Vekst i Grenland IKS

Tone Allum – daglig leder Etablererkontoret for Grenland

Fra Grenlandssamarbeidet møter Karianne Resare.

Det er også mulig at selskapets revisor Ernst&Young møter til konst. styremøte.