Innkalling til styremøte 22. oktober 2014

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 22. oktober 2014 klokka 0830-12 på Klosterøya.

Innkalt:

  •                   Jan Kleppe – styreleder
  •                   Karin Finnerud – styrets nestleder
  •                   Hanne Winberg
  •                   Hilde Molberg
  •                   Ole Magnus Stensrud
  •                   Inger Lysa
  •                   Tore Marthinsen

Fra administrasjonen møter:

  •                   Hanne Gro Haugland
  •                   Jørn Roar Bamle

 

Forslag til dagsorden

Sak 40/14             Protokoll fra styremøtet 2. september 2014

Sak 41/14             Status i selskapet pr primo oktober

Sak 42/14             Grovbudsjett for 2015

Sak 43/14             Status oppdragsavtaler

Sak 44/14             Organisering – fordeling av ansvar og oppgaver

Sak 45/14             Pollenfond

Sak 46/14             Offentlighetsloven

Sak 47/14            Eventuelt