Innkalling til styremøte 22. november 2017

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 22. november klokka 0830-1200 på Klosterøya.

Forslag til dagsorden

Sak 48/17       Protokoll fra styremøtet 18. oktober 2017

Sak 49/17       Vedtakssak: Helseinnovasjon Telemark – videreføring av satsingen

Sak 50/17       Vedtakssak: Private arbeidsplasser – prosjektspesifikasjon/mandat

Sak 51/17       Orienteringssak: Seabased Norge AS – søknad om utviklingslån

Sak 52/17       Orienteringssak: Statusrapportering på innsatsområdet attraktiv

Sak 53/17       Orienteringssak: Statusrapportering drift

Sak 54/17       Orienteringssak: Gaveprofessorat

Sak 55/17       Eventuelt, herunder nytt fra kommunene