Innkalling til styremøte 20. november 2018

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 20. november på Klosterøya, kl. 09-12.

Innkalt:

  • Terje Riis Johansen, styreleder
  • Thor Oscar Bolstad, konstituert nestleder
  • Yvonne Aasbø
  • Heidi Herum
  • Tone Allum

Fra ViG møter:

  • Hanne Gro Haugland
  • Preben Hjallum (sak 53/18)
  • Hans Kristian Lahus (sak 55/18)

Forslag til dagsorden

Sak 51/18       Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 19. oktober 2018

Sak 52/18       Vedtakssak: Forvaltningsprofilen på Grenland næringsfond

Sak 53/18       Vedtakssak: Helseinnovasjon Telemark fase 3 – statusrapport

Sak 5418        Vedtakssak: Scoreboard

Sak 55/18       Orienteringssak: Powered by Telemark

Sak 56/18       Orienteringssak: Statusrapportering på innsatsområdene attraktiv

Sak 57/18       Orienteringssak: Rapportering drift

Sak 58/19       Eventuelt