Innkalling til styremøte 2. september 2014

 

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 2. september 2014 klokka 0830-1200 på Klosterøya.

Innkalt:

 •             Jan Kleppe – styreleder
 •             Karin Finnerud – styrets nestleder
 •             Hanne Winberg
 •             Hilde Molberg
 •             Ole Magnus Stensrud
 •             Inger Lysa
 •             Tore Marthinsen

Fra administrasjonen møter:

 •             Hanne Gro Haugland
 •             Jørn Roar Bamle
 •             Stine Ellingsberg under punktet om marked
 •             Tone Allum for å orientere om Grunderuka

 

Forslag til dagsorden

Sak 30/14     Protokoll fra styremøtet 6. juni 2014 og epoststyremøtet 3. juli med svarfrist 4. juli 2014.

Sak 31/14     Status i selskapet pr ultimo august, herunder statusrapporter for områdene nyskaping, marked, regional analyse, etablererkontoret for Grenland og regnskap v/administrasjonen.

Sak 32/14   Finansieringsmodell for 2015

Sak 33/14     Forslag til vedtekter for Grenland Næringsfond

Sak 34/14     Status overføring av personell, herunder lønnsforhandlinger

Sak 35/14     Status oppdragsavtaler, og hva kan legges inn av «tilleggsbestillinger» fra kommunene

Sak 36/14     Invest in Telemark, den gode historie om Telemark v

Sak 37/14     Prosess om organisering av reiselivet i Telemark og Vekst i Grenlands rolle i dette arbeidet

Sak 38/14     Helseinnovasjon, sluttrapport v/Dag Gulliksen og Proventia, statusrapport v/Morten Braatø

Sak 39/1       Eventuelt