Innkalling til styremøte 19. oktober 2018

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 19. oktober 2018 på Kragerø Resort

Innkalt:

  • Terje Riis Johansen, styreleder
  • Thor Oscar Bolstad, konstituert nestleder
  • Yvonne Åsebø
  • Heidi Herum
  • Tone Allum

Fra ViG møter:

  • Hanne Gro Haugland
  • Andre, etter behov

Forslag til dagsorden

Sak 43/18       Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 4. september 2018

Sak 44/18       Vedtakssak: ViGs overordnede mål og rammer for driftsåret 2019, samt grovbudsjett.

Sak 45/18       Vedtakssak: Handlingsplan 2019

Sak 46/18       Vedtakssak: Statlige arbeidsplasser

Sak 47/18       Orienteringssak: Økonomirapportering

Sak 48/18       Orienteringssak: Statusrapportering på innsatsområdene samlet og synlig

Sak 49/19       Orienteringssak: Rapportering drift

Sak 50/18       Eventuelt