Innkalling til styremøte 19. oktober 2016

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 19. oktober 2016 klokka 0830-12 på Klosterøya.

Forslag til dagsorden

Sak 36/16       Protokoll fra styremøtet 7. september 2016

Sak 37/16       Statusrapportering; oppsøkende virksomhet, kobling og vertskap, samt marked

Sak 38/16       Regnskapsrapportering

Sak 39/16       ViGs overordnede mål og rammer, samt grovbudsjett

Sak 40/16       SNP; førsteutkast til tiltaksplan

Sak 41/16       Orienteringssak; næringshageprosjektet i Grenland

Sak 42/16       Orienteringssak; Grenlandsbanen og E134

Sak 43/16       Midtveisevaluering; Helseinnovasjon Telemark del 2

Sak 44/16       Eventuelt