Innkalling til styremøte 18. oktober 2017

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 18. oktober klokka 0830-1200 på Klosterøya.

Forslag til dagsorden

Sak 38/17       Protokoll fra styremøtet 6. september 2017

Sak 39/17       Vedtakssak: MSG Production AS – søknad

Sak 40/17       Vedtakssak: Helseinnovasjon Telemark – sluttrapport og veien videre

Sak 41/17       Vedtakssak: Private arbeidsplasser – prosjektspesifikasjon/mandat

Sak 42/17       Orienteringssak: Utredningen av organiseringen av ViG

Sak 43/17       Orienteringssak: Statusrapportering på innsatsområdene samlet og synlig

Sak 44/17       Orienteringssak: Økonomirapportering

Sak 45/17       Orienteringssak: Arealguiden.no

Sak 46/17       Orienteringssak: Samlokalisering av ASF AS. Sluttrapport

Sak 47/17       Eventuelt, herunder nytt fra kommunene