Innkalling til styremøte 18. juni 2019

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 18. juni 2019 klokka 8-12 Klosterøya

Innkalt:

  • Terje Riis Johansen, styreleder
  • Thor Oscar Bolstad, konstituert nestleder
  • Yvonne Aasbø
  • Heidi Herum
  • Tone Allum

Fra ViG møter: 

  • Hanne Gro Haugland
  • Andre, i lys av sakskartet

Forslag til dagsorden

Sak 21/19 Vedtakssak: Protokoll fra møtet 3. april 2019

Sak 22/19 Vedtakssak: Rammer og grovbudsjett for 2020

Sak 23/19 Vedtakssak: Forvaltningsprofilen på Grenland næringsfond

Sak 24/19 Vedtakssak: Kompetansesenter for miljø og helse – eierskap

Sak 25/19 Vedtakssak: Avdragsutsettelse Funzionano

Sak 26/19 Vedtakssak: Søknad R8

Sak 27/19 Orienteringssak: Powered by Telemark

Sak 28/19 Orienteringssak: KPI-rapportering

Sak 29/19 Orienteringssak: Økonomirapportering

Sak 30/19 Orientering: Driftsrapportering

Sak 31/19 Eventuelt