Innkalling til styremøte 18. april 2018

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 18. april 2018 klokka 0830-1200 på Klosterøya.

Innkalt:

Jan Kleppe, styreleder

Karin Finnerud, styrets nestleder

Inger Lysa

Hilde Molberg

Morten Næss

Tore Marthinsen

Jan Sæthre/Steffen Stordalen

Fra ViG møter:

Hanne Gro Haugland

Andre, etter behov

 

Før styremøte, vil en representant fra Innovasjon Norge, enheten for Invest in Norway orientere om enhetens arbeid.

Forslag til dagsorden

Sak 15/18       Vedtakssak: Protokoll fra styremøter

Sak 16/18       Vedtakssak: Prosjektet private arbeidsplasser – sluttrapport

Sak 17/18       Vedtakssak: Powered by Telemark – søknad

Sak 18/18       Vedtakssak: UVE Clean Tech – søknad

Sak 19/18       Vedtakssak: Nordic Blue Crude

Sak 20/18       Vedtakssak: Utvikling av Proventia til et innovasjonsselskap

Sak 21/18       Vedtakssak: Lokaler

Sak 22/18       Orienteringssak: Organisering av ViG

Sak 23/18       Orienteringssak: Godskonsept Vestfold og Telemark

Sak 24/18       Orienteringssak: Etablererkontoret – søknad til TFK og evalueringen

Sak 25/18       Orienteringssak: Statusrapportering samlet og synlig

Sak 26/18       Orienteringssak: Status drift

Sak 27/18       Eventuelt, herunder nytt fra kommunene