Innkalling til styremøte 17. september 2019

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 17. september 2019 klokka 8-12 Klosterøya

Innkalt:

  • Terje Riis Johansen, styreleder
  • Thor Oscar Bolstad, nestleder
  • Yvonne Aasbø
  • Heidi Herum
  • Tone Allum

Fra ViG møter: 

  • Hanne Gro Haugland
  • Andre, i lys av sakskartet

Forslag til dagsorden

Sak 32/19      Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 18. juni 2019

Sak 33/19      Vedtakssak: REE-region Telemark – sluttrapport forprosjekt og mandat hovedprosjekt

Sak 34/19      Vedtakssak: SNP midtveisevaluering

Sak 35/19      Vedtakssak: Utvikling av etablerertjenesten/startopptilbudet – sluttrapport

Sak 36/19      Orienteringssak: Attrahering av statlige arbeidsplasser

Sak 37/19      Orienteringssak: Powered by Telemark og ViGs kommunikasjonsarbeid

Sak 38/19      Orienteringssak: KPI-rapportering

Sak 39/19      Orienteringssak: Økonomirapportering

Sak 40/19      Orientering: Driftsrapportering

Sak 41/19      Eventuelt