Innkalling til styremøte 17. mars 2015

 

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 17. mars 2015 kl. 0830-1100 på Klosterøya.

Innkalt:

 • Jan Kleppe, styreleder
 •  Karin Finnerud, styrets nestleder
 •  Hanne Winberg
 •  Hilde Molberg
 •  Inger Lysa
 •  Tore Marthinsen
 •  Ole Magnus Stensrud

 

Fra ViG møter:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Øyvind Solbakken
 • Stine Ellingsberg

 

Forslag til dagsorden

Sak 12/15
Protokoll fra styremøte 23. januar og telefonstyremøte 9. mars 2015

Sak 13/15  
Status i selskapet per primo mars

Sak 14/15   
Kjøp av Hydros eierandeler på Herøya

Sak 15/15  
Markedsaktiviteter 2015

Sak 16/15 
Trasevalg E18. Prosedyre for ViGs arbeid

Sak 17/15  
Fondene BTV og Miljø og Energi

Sak 18/15 
Eventuelt