Innkalling til styremøte 17. juni 2015

 

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 17. juni 2015 klokka 0830-11.30 på Klosterøya.

Innkalt:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Bjørn Hagen
 • Hilde Molberg
 • Inger Lysa
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Fra ViG møter:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Andre fra ViG, etter behov

 

Styret møtes først uten administrasjonen for å diskutere lønnsøke til daglig leder.

 

Forslag til dagsorden

Sak 19/15           Protokoll fra styremøtet 17. mars

Sak 20/15           Status i selskapet per primo juni

Sak 21/15           Prosjektet Helseinnovasjon Telemark

Sak 22/15           Søknad fra ZI-front om rente og avdragsutsettelse

Sak 23/15           Byregionprogrammet

Sak 24/15           Strategisk næringsplan

Sak 25/15           Omdømmeundersøkelse

Sak 26/15           Frier Vest – forstudierapport

Sak 27/15           Infrastrukturprosjekter i regionen

Sak 28/15           Styreevaluering

Sak 29/15           Eventuelt