Innkalling til styremøte 16. juni 2020

  

Innkalt:

  • Yvonne Aasbø, styreleder
  • Heidi Herum, nestleder
  • Janicke Andreassen
  • Jon Guste Pedersen
  • Roger Hegland
  • Tone Allum

Fra ViG møter:

  • Hanne Gro Haugland
  • Andre, i lys av sakskartet

 

Forslag til dagsorden

Sak 27/20        Orienteringssak: Protokoll fra styremøte 14. februar 2020 og ekstraordinært e-styremøte 15. mai 2020

Sak 28/20        Vedtakssak: Presåkornfond

Sak 29/20        Vedtakssak: Rammer og grovbudsjett 2021

Sak 30/20        Vedtakssak: Reiseliv – mandat forstudie

Sak 31/20        Vedtakssak: Næringsmiddelindustri – mandat forstudie

Sak 32/20        Orienteringssak: Scoreboard

Sak 33/20        Orienteringssak: Batteriprosjektet – mandat forstudie

Sak 34/20        Orienteringssak: Statlige arbeidsplasser – kompetansekartlegging og NAV-ombud

Sak 35/20        Orienteringssak: Powered by Telemark – statusorientering

Sak 36/20        Orienteringssak: Økonomirapport og revidert budsjett 2020

Sak 37/20        Orienteringssak: Driftsrapportering

Sak 38/20        Eventuelt