Innkalling til styremøte 15. februar 2017

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 15. februar 2017 klokka 0830-12 på Klosterøya.

Forslag til dagsorden

 

Sak 1/17         Protokoll fra ekstraordinært styremøte 13. desember 2016

Sak 2/17         Vedtakssak – årsberetning og –regnskap 2017

Sak 3/17         Vedtakssak – handlingsplanen 2017

Sak 4/17       Vedtakssak – profilen på forvaltning av Grenland næringsfond

Sak 5/17         Diskusjonssak – evaluering av daglig leder og administrasjonen

Sak 6/17       Orienteringssak – utredning om organiseringen av ViG

Sak 7/17         Orienteringssak – evaluering av handlingsplanen 2016

Sak 8/17       Orienteringssak – prosjektet Etablererkontoret Telemark

Sak 9/17         Orienteringssak – status drift

Sak 10/17       Eventuelt