Innkalling til styremøte 15. februar 2016

 

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 15. februar 2016 klokka 1530-1800 på Klosterøya.

Innkalt:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Inger Lysa
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Fra ViG møter:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Andre fra ViG, etter behov

Dagsorden

Sak 1/16             Protokoll fra styremøtet 25. november 2015

Sak 2/16             Status i selskapet per primo februar 2016

Sak 3/16             Årsberetning og regnskap 2015

Sak 4/16             Handlingsplanen 2016

Sak 5/16             Styrerapportering; nytt opplegg

Sak 6/16             Ny strategisk næringsplan; status

Sak 7/16             Skisse for prosjektet arealguide.no

Sak 8/16             ViG IKS’ organisasjonsform, tilbakemelding til Skien kommune

Sak 9/16             Eventuelt