Innkalling til styremøte 13. februar 2019

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 13. februar 2019 klokka 12-16 Klosterøya

Innkalt:

  • Terje Riis Johansen, styreleder
  • Thor Oscar Bolstad, konstituert nestleder
  • Yvonne Aasbø
  • Heidi Herum
  • Tone Allum

Fra ViG møter:

  • Hanne Gro Haugland
  • Andre, i lys av sakskartet

Forslag til dagsorden

Sak 1/19         Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 20. november 2018

Sak 2/19         Vedtakssak: Årsberetning og -regnskap 2018

Sak 3/19         Orienteringssak: Evaluering HP 2018

Sak 4/19         Vedtakssak: Scoreboard og rapportering

Sak 5/19         Vedtakssak: Nasjonalt kompetansesenter miljø og helse

Sak 6/19         Vedtakssak: Vekstkonferansen 2018 og 2019

Sak 7/19         Vedtakssak: Dialog med eierkommunene

Sak 8/19         Orienteringssak: Strategi for ViGs invest in-arbeid

Sak 9/19         Orienteringssak: Godskonsept Vestfold og Telemark

Sak 10/19       Orienteringssak: Proventia + ViG

Sak 11/19       Orienteringssak: Drift

Sak 12/19       Eventuelt