Innkalling til styremøte 11. februar 2020

  

Innkalt:

  • Thor Oscar Bolstad, fungerende leder
  • Yvonne Aasbø
  • Heidi Herum
  • Jon Guste Pedersen
  • Tone Allum
  • Bernt Dahle (Vara)

Fra ViG møter:

  • Hanne Gro Haugland
  • Andre, i lys av sakskartet

 

Forslag til dagsorden

Sak 1/20         Vedtakssak: Protokoll fra styremøte 10. desember 2019 og epoststyremøte desember 2019

Sak 2/20         Vedtakssak: Årsberetning og -regnskap 2019

Sak 3/20         Vedtakssak: Green Ammo AS – søknad om lån.

Sak 4/20         Vedtakssak: Kinera/Kinera Coating AS –  søknad om lån

Sak 5/20         Vedtakssak: Strategisk næringsplan – rullering

Sak 6/20         Vedtakssak: Aktivering av kassebeholdningen

Sak 7/20         Vedtakssak: Videreføring av Vekstkonferansen?

Sak 8/20         Vedtakssak: Dialog med eierkommunene og telemarksbenken

Sak 9/20         Orienteringssak: Scoreboard 2020

Sak 10/20       Orienteringssak: Kommunikasjonsarbeid – nullpunktsanalyse og KPIer

Sak 11/20       Orienteringssak: Evaluering av HP 2020

Sak 12/20       Orienteringssak: Invest in Grenland – strategi og aktivitetsplan

Sak 13/20       Orienteringssak: Driftsrapportering

Sak 14/20       Eventuelt