Innkalling til styremøte 10. desember 2019

  

Innkalt:

  • Thor Oscar Bolstad, fungerende leder
  • Yvonne Aasbø
  • Heidi Herum
  • Jon Guste Pedersen
  • Tone Allum
  • Bernt Dahle (Vara)

Fra ViG møter:

  • Hanne Gro Haugland
  • Andre, i lys av sakskartet

 

Forslag til dagsorden

 

Sak 52/19      Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 5. november 2019

Sak 53/19      Vedtakssak: Gründeruka 2019 og 2020

Sak 54/19      Vedtakssak: Invest in Grenland. Prosjektmandat ny farmasiindustri

Sak 55/19      Vedtakssak: Kommunikasjonsarbeid. HP og KPIer 2020

Sak 56/19      Vedtakssak: KPIer 2019 og 2020

Sak 57/19      Orienteringssak: Statlige arbeidsplasser. Rutinebeskrivelse

Sak 58/19      Orienteringssak: Representantskapet og Grenlandsrådet

Sak 59/19      Orienteringssak: Frier Vest

Sak 60/19      Orientering: Vard

Sak 61/19       Orientering: Driftsrapportering

Sak 62/19      Eventuelt