Innkalling til styremøte 1. juni 2016

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 1. juni 2016 kl. 0830-1200 på Klosterøya. Det vil bli servert lett lunsj.

Innkalt:

  • Jan Kleppe, styreleder
  • Karin Finnerud, styrets nestleder
  • Inger Lysa
  • Hilde Molberg
  • Morten Næss
  • Tore Marthinsen
  • Jan Sæthre

Dagsorden

Sak 20/16         Protokoll fra styremøtene 6. april og 9. mai 2016

Sak 21/16         Veiledning og nyskaping. Statusrapportering

Sak 22/16         Regnskapsrapportering

Sak 23/16         SNP. Orienteringssak

Sak 24/16         Prosjektet samspillsarena. Orienteringssak

Sak 25/16         Nasjonal Transportplan 2018-2029 og Øst/Vest-forbindelsen

Sak 26/16         Omdømmeundersøkelsen. Orienteringssak

Sak 27/16         Lønnspolitikk

Sak 28/16         Eventuelt