Innkalling til epost-styremøte juni 2017

  

Innkalling til epost-styremøte i Vekst i Grenland IKS juni 2017.

Dagsorden

Sak 30/17       Søknad fra Green Clean Technology AS – tilleggsinformasjon

Til Styret

Styret behandlet søknad fra Green Clean Technology AS på møtet 24. mai 2017. Administrasjonen ble bedt om å innhente tilleggsinformasjon, og det ble besluttet at saken skulle avgjøres gjennom epoststyremøte. Vedlagt ligger «innkalling» til epoststyremøte med saksframlegg/tilleggsinformasjon.  

Jeg ber om tilbakemelding fra Styret før tirsdag 20. juni.

Vennlig hilsen

Hanne Gro Haugland
Næringssjef i Grenland/daglig leder i Vekst i Grenland