Innkalling til ekstraordinært styremøte 13. desember 2016

  

Innkalling til ekstraordinært styremøte i Vekst i Grenland IKS 13. desember 2016 klokka 0815-1200 på Klosterøya.

Innkalt:

Jan Kleppe, styreleder

Karin Finnerud, styrets nestleder

Inger Lysa

Hilde Molberg

Morten Næss

Tore Marthinsen

Jan Sæthre

Fra ViG møter:

Hanne Gro Haugland

Ingrid Grandum Berget

Forslag til dagsorden

Sak 54/16       Diskusjonssak – ViGs organisering, ressursbruk og innsatsområder

Sak 55/16       Beslutningssak – Bidrag til og samarbeid med Proventia