Innkalling til ekstraordinært e-styremøte 15. mai 2020

  

Innkalt:

  • Yvonne Aasbø, styreleder
  • Heidi Herum
  • Jon Guste Pedersen
  • Roger Hegland
  • Tone Allum
  • Bernt Dahle
  • Janicke Andreassen

Sak 25/20  Kapitalbaseprosjektet

Sak 26/20  Oppkapitalisering av Grenland næringsfond