Innkalling til e-styremøte mars 2020

  

Innkalt:

  • Thor Oscar Bolstad, styreleder
  • Yvonne Aasbø
  • Heidi Herum
  • Jon Guste Pedersen
  • Tone Allum
  • Ingjerd Martinsen (vara)

Fra ViG møter:

  • Hanne Gro Haugland
  • Andre, i lys av sakskartet

Forslag til dagsorden

Sak 15/20  Oppkapitalisering av Grenland næringsfond og utvidelse til Drangedal og Kragerø kommuner

Sak 16/20  ViGs koronatiltak