Innkalling til e-styremøte 14. april 2020

  

Innkalt:

  • Thor Oscar Bolstad, styreleder
  • Yvonne Aasbø
  • Heidi Herum
  • Jon Guste Pedersen
  • Tone Allum
  • Ingjerd Martinsen (vara)

Fra ViG møter:

  • Hanne Gro Haugland
  • Andre, i lys av sakskartet

Forslag til dagsorden

Sak 16/20        Vedtakssak: Protokoll fra styremøte 11. februar 2020 og epoststyremøter i 2020

Sak 17/20        Vedtakssak: Søknad Cemit

Sak 18/20        Vedtakssak: Søknad Mevo

Sak 19/20        Vedtakssak: Aktivering av kassebeholdningen

Sak 20/20        Vedtakssak: ViGs koronatiltak på kort og lang sikt

Sak 21/20        Vedtakssak: Invest in arbeidet – synspunkter av politisk karakter

Sak 22/20        Orienteringssak: Scoreboard

Sak 23/20        Orienteringssak: Driftsrapportering

Sak 24/20        Eventuelt