Utbetalte tilskudd og lån 2020

  

Under følger en oversikt over utbetalte tilskudd fra Vekst i Grenland og lån fra Grenland Næringsfond i 2020. Oversikt over tilskudd og lån fra Skien Næringsfond finner du her. 

 

Kunde Utbetalt beløp Tiltak
Urban Space Lab AS 25 000 Tilskudd
IKT Telemark 6 250 Tilskudd
Lyk-z Videoproduksjon 20 000 Tilskudd
Klimb AS 100 000 Tilskudd
Daknor AS (tidl. lån gjort om til tilskudd) 150 000 Tilskudd
Skien By/Skien næringsfond 100 000 Tilskudd
Trosvik Maritime AS 200 000 Lån
Green Ammo AS 300 000 Lån
Kinera AS 250 000 Lån
Cemit Group AS 600 000 Lån
Mevo Norway AS 300 000 Lån
Futurevac AS 100 000 Lån
Exentric AS 200 000 Lån
Optilux 25 000 Tilskudd
Sportsjentene 25 000 Tilskudd
Must AS (tidl. lån gjort om til tilskudd) 150 000 Tilskudd
Storytel Escape AS 25 000 Tilskudd
Fluid Metal 3D 100 000 Tilskudd
Cody AS 25 000 Tilskudd
Skogservice AS (tidl. lån gjort om til tilskudd) 200 000 Tilskudd
Hulfjell Gård 75 000 Tilskudd