Utbetalte tilskudd og lån 2019

  

Under følger en oversikt over utbetalte tilskudd og lån fra Grenland Næringsfond i 2019. Oversikt over tilskudd fra Skien Næringsfond finner du her. 

 

Kommune Org. nr. Kunde Utbetalt beløp
Porsgrunn 919 725 427 Green Programming AS 100 000
Skien 921 468 520 IceCon AS 150 000
Porsgrunn 919 648 171 Seabased Norway AS 250 000
Porsgrunn 980 429 849 R8 Edge AS 500 000
Drangedal 912 246 779 Fjørtoft Kulturproduksjoner 25 000
Skien 998 210 585 Modulservice AS 12 500
Bamble 996 725 618 Kari Folkvord 10 000
Skien 918 497 676 YouCanShape AS 9 344
Skien 918 588 221 Friskere Deg, Vibeke Linheim Isaksen 10 000
Skien Henrik Mæhle 10 000
Skien 921 314 841 Frøken Fender 10 000
Skien 989 783 637 Xpand Norge ved Monika Steinsholt 9 000
Skien 922 216 231 Vymbol AS 12 500
Porsgrunn 911 586 657 Mariann Deila 10 000