Startoppkart

Alle
Startopp-hjelp
Startopp-miljøer
Finansiering
Nettverk
Navn Kategori Adresse Beskrivelse
Assetto kapital Finansiering Kverndalsgate 8, 3717 Skien Assetto Capital investerer i og bidrar med kompetanse til oppstartsbedrifter ynge enn fem år. Dette gjøres med utgangspunkt i såkornkapitalordningen til Innovasjon Norge.
Grenland næringsfond Finansiering Kunnskapsverkstedet. Uniongata 18, 3732 Skien Fondet skal brukes til nyskapingsprosjekter hos etablerte eller nystartede bedrifter med høyt jobbskapingspotensial i Grenland.
Hotellet Startopp-miljøer Rådhusgata, Skien Hotellet er et kontorhotell i Augustingården Skien sentrum. Du kan leie kontorplass på månedsbasis, det er mulig å leie møterom og pop-up lokale.
IKT Telemark Nettverk Uniongt. 18, 3732 Skien IKT Telemark er en interesseorganisasjon som jobber for at medlemmene skal vokse gjennom samarbeid. Foreningen er medlemsbasert og uten profitt til formål.
Industrial Green Tech Nettverk Herøya Industripark Industrial Green Techs ambisjon er å bli verdens første klimapositive industriregion og levere innovative grønne teknologiske løsninger til det globale markedet.
Industriclusteret Grenland Nettverk Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn IndustriClusteret Grenland bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedrifter i denne regionen.
Innovasjon Norge Finansiering Uniongate 18, Skien Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet i Telemark. De tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.
Klosterøyafondet Finansiering Ferjegata 5, Porsgrunn Klosterøyafondets formål er å legge til rette for etablering og nyskaping av næringsaktiveteter og andre tilliggende formål som bidrar til økt sysselsetting og aktivtet på Klosterøya i Skien og i Grenlandsregionen forøvrig.
KRIO Nettverk Hagebyveien 40, Skien Kjørbekk og Rødmyr Interesseorganisasjon. Vi skal delta i utviklingen av Kjørbekk og Rødmyr som næringsområde, bl.a. ved å være representert direkte eller indirekte i distriktets næringsorganisasjoner og bestemmende organer.
KulturBiz Nettverk KulturBiz utvikler arbeidsplasser i kulturnæringene gjennom et aktivt og helsefremmende mentoringprogram.
Midt Telemark Næringsutvikling Startopp-hjelp Kyrkjevegen 6, Bø i Telemark Midt-Telemark Næringsutvikling AS er et regionalt næringsutviklingsselskap for kommunene Nome, Sauherad og Bø.
Møteplassen Drangedal Startopp-miljøer Kåsmyra Kompetansesenter, 3750 Drangedal Kåsmyra Kompetansesenter
MØY Telemark Nettverk MØY er en ny modell som vil ta tak i kvinner med drømmer om å starte eget firma. Møy vil tilføre kompetanse, sette kvinnene inn i nettverkbaserte grupper og følge dem over tid frem til idé, etablering og profesjonell drift.
NXT Community Finansiering Hesselbergsgate 4, Skien Den digitale møteplassen for investorer og gründere.
NXT Community Finansiering Storgata 141, Porsgrunn Den digitale møteplassen for investorer og gründere.
Oppstartslosen – DnB Startopp-hjelp Hesselbergsgate 4, Skien Vi er et engasjert team som kan mye om det å starte og drive bedrift. Vi veileder og hjelper deg fra drøm og idé til oppstart og vekst – og dette gjør vi helt gratis
Oppstartslosen – DnB Startopp-hjelp Storgata 141, Porsgrunn Vi er et engasjert team som kan mye om det å starte og drive bedrift. Vi veileder og hjelper deg fra drøm og idé til oppstart og vekst – og dette gjør vi helt gratis
Origami Startopp-miljøer Kverndalsgate 8, 3717 Skien Origami Paperworks AS hjelper selskaper i oppstart og vekstfase med papirarbeid som oppsett av rutiner for internkontroll, regnskap, likviditetsstyring, lønnsomhetsanalyser, varekalkyler, ansettelser, organisasjonsutvikling, avtaleverk for kunder og ansatte og varemerkeregistrering.
Proventia Startopp-miljøer Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn Proventia skal hjelpe gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i Telemark.
Skagerak Maturo Finansiering Leirvollen 19A, Skien Skagerak Maturo is an early-stage technology investor. Since the late 1990s the team has been building successful ventures together with great entrepreneurs.
Skien Næringsfond Finansiering Henrik Ibsensgate 2, Skien Eies og forvaltes av Skien kommune. Fondets formål er å skape arbeidsplasser i Skien.
Startopp Grenland Startopp-hjelp Kunnskapsverkstedet Startopp Grenland tilbyr gratis kurs og veiledning. Startopp Grenland dekker kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Drangedal, og har kontorer i Skien (Klosterøya), Kragerø og Drangedal.
Startopp Klosterøya Startopp-miljøer Kunnskapsverkstedet Startopp Klosterøya tilbyr bedrifter kontorplass, tilførsel av kompetanse og tilang på veiledningsressurser i Kunnskapsverkstedet på Klosterøya. Startopp'en er et samarbeid mellom Vekst i Grenland, Bratsberggruppen, Klosterøyafondet og Proventia.
Startopp Midt-Telemark Startopp-miljøer Kyrkjevegen 6, Bø i Telemark StartOpp Midt-Telemark er et tilbud for gründere og studenter. Tilbudet er et samarbeid mellom Midt-Telemark Næringsutvikling, Etablererkontoret, kommunene i Midt-Telemark og Høgskolen i Sørøst-Norge.
Stiftelsen Geneticum Finansiering Kunnskapsverkstedet Stiftelsen skal, på forretningsmessig basis drive undervisning, forskning og annen virksomhet innen bioteknologi. Fondet skal bidra til et sterkere bindeledd mellom næringslivet i Telemark, forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Telemark og universitetsmiljøer i Norge og utlandet.
Teknologinettverket Telemark Nettverk Herøya Industripark Teknologinettverk Telemark (TNT) er en medlemsdrevet organisasjon for teknologibedrifter i Telemark.
Telemark Group Finansiering Klostergata 30, Skien Telemark Group AS er et selskap som går inn som medeier i bedrifter innenfor sektorene energi, helse & omsorg og infrastruktur. TG forvalter såkornmidler fra Innovasjon Norge og investerer i og bidrar med kompetanse til oppstartsbedrifter ynge enn fem år.
Telemark Offshore Nettverk Herøya Industripark Vi er en tverrfaglig og frittstående interesseorganisasjon for virksomheter i Telemark som arbeider innenfor offshore.
Telemark Utviklingsfond Finansiering Fylkesbakken 8-10, Skien Telemark Utviklingsfond har som mål å bidra til vekst og utvikling i regionen.
Vekst i Grenland IKS Finansiering Startopp-hjelp Kunnskapsverkstedet Vekst i Grenland IKS bistår nyskapere med utviklingsprosjekter og forvalter fond.