Vekst i Grenland tilbyr kurs og arrangerer møteplasser for å bidra til kompetanseheving og nettverksbygging for gründere. Dette gjør vi i egen regi eller sammen med andre.

 

Smartstart kurs

Smartstartkurs  arrangeres hver andre uke, og gir en innføring i selskapsformer, skatter, avgifter, mm. Vil du vite mer om Smartstart kurs? Se videoer eller meld deg på her. 

Gründerforum

Gründerforum er en møteplass hvor etablerere kan diskutere utfordringer, dele informasjon og få faglig påfyll. Gründerforum arrangeres fire ganger i året. For mer informasjon om tidspunkt, se aktivitetskalenderen.

Kurs for spesielle målgrupper

Startopp Grenland arrangerer også kurs i aktuelle tema for spesielle målgrupper.  Ett eksempel er bedrifter innen kulturbransjen. 4 dager med avsluttende kurs spredt fra januar til april. Temaene har vært salg, sosiale medier, forretnings- og konseptutvikling og finansieringsmuligheter. Vi vurderer å arrangere tilsvarende kurs for andre aktuelle målgrupper. Følg oss på Facebook og Instagram for mer informasjon.

Deltagelse er gratis.

Startopp Telemark

Startopp Grenland er en del av Startopp Telemark.