Vekst i Grenland tilbyr kurs og arrangerer møteplasser for å bidra til kompetanseheving og nettverksbygging for gründere. Dette gjør vi i egen regi eller sammen med andre.

 

Smartstart kurs

Smartstartkurs  arrangeres hver andre uke, og gir en innføring i selskapsformer, skatter, avgifter, mm. Vil du vite mer om Smartstart kurs? Se videoer eller meld deg på her. 

Gründerforum

Gründerforum er en møteplass hvor etablerere kan diskutere utfordringer, dele informasjon og få faglig påfyll. Gründerforum arrangeres fire ganger i året. For mer informasjon om tidspunkt, se aktivitetskalenderen.

Startopp Telemark

Startopp Grenland er en del av Startopp Telemark.

Kurs for kulturbransjen

Startopp Grenland arrangerer kurs i aktuelle tema rettet spesielt for bedrifter innen kulturbransjen. Kursene er lagt opp som avsluttende dagskurs og det er mulig å delta på ett eller flere av kursene. Best utbytte får du selvfølgelig ved å delta på alle. Temaene for kursene er sosiale medier, forretnings- og konseptutvikling, prissetting og finansieringsmuligheter. Mer informasjon og påmelding finner du i vår aktivitetskalender.

Deltagelse er gratis.