StartOpp Klosterøya er et tilbud til gründere. Her får du en kontorplass, tilgang på veiledning/kompetanse fra Vekst i Grenland, Proventia og Innovasjon Norge, samt nettverk med andre gründere. Kontorplassen er gratis de første seks månedene, deretter betales en egenandel.

Ta kontakt på post@vig.no eller telefon 35588620 dersom dette er av interesse.

StartOpp Klosterøya er et samarbeid mellom Bratsberggruppen og Vekst i Grenland.