Startopp Grenland

Vekst i Grenland  tilbyr veiledning, kurs, møteplasser, kontorplass/oppstartsmiljø, samt lån og tilskudd til deg som vurderer å starte egen bedrift eller har en utviklingsidé.