Veiledningsmøte – Næringsfaglig vurdering

  

En arbeidssøker som ønsker å starte egen bedrift, kan søke NAV om å beholde dagpengene under etablering. Til søknaden må det vedlegges en næringsfaglig vurdering. Dette er en objektiv gjennomgang av arbeidssøkers gjennomføringsevne, forretningside, kompetanse, mm. Startopp Grenland skriver næringsfaglig vurdering for arbeidssøkere som bor i grenlandskommunene (Kragerø, Drangedal, Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan).

Før vi skriver næringsfaglig vurdering, må arbeidssøker:

  1. Delta på Smartstart-kurs i regi av ViG. Du finner tid og sted for Smartstartkurs og andre kurs i vår aktivitetskalender.
  2. Svare på spørsmål om forretningsidé, kompetanse, markedet, betalingsvilje, konkurrenter, egne forutsetninger og behov for ressurser. Se skjema under. Husk å be om dato for veiledningsmøte når du sender inn skjemaet. post@vig.no, tlf. 35588620.
  3. Veiledningsmøtet gjennomføres digitalt eller fysisk. Der vil vi høre mer om deg og din idé, og gå gjennom skjemaet du har sendt oss.
Veiledningsmøte2020
Fornavn
Etternavn
Gateadresse
Postnummer
Poststed
DD-MM-ÅÅÅÅ
Din e-post