Protokoll Representantskapet 26. april 2019

  

Det ble avholdt ordinært møte i representantskapet i Vekst i Grenland IKS 26. april 2019 i Drangedal